Signering hos Bok og Media, Akersgt. 47, Oslo fra kl 13, lørdag 25. november

De så Ham - Mennesker rundt Jesus

av Tor Bertel Løvgren

Heime - ei reise attende til barndom og oppvekst i Hallingdal

av Kari-Margrete Rensel Løvgren

 

 

Årets lokale bøker - Signering på Bokmessa, Ål  Kulturhus 18. november 2017 fra kl 12.00

file:///D:/HEIME%20-%20EI%20REISE%20ATTENDE/Div%20media-oppdrag/Artikkel%20Dalane%20Tidende%202017.p